Sort Hvidplettet glat/krøllet

Hane og Høne:
Øjne: Orangerøde
Løb og tæer: Gule med lidt grå skæl
Grundfarve: Sort med så grønlig glans som vel muligt, omtrent hver fjer med en lille hvid V-formet endespids. Den derved fremkomne pletning skal være så jævn og harmonisk fordelt over hele fjerdragten som vel mulig. Sort er fremherskende og de hvide pletter må aldrig virke forstyrrende på helhedsindtrykket.
Vingedækfjer: Grønglinsende sorte med hvide V-formede pletter, visende 2 rækker hvide vingebånd.
Vingefjer 1. rk.: Sorte med hvide pletter
Vingefjer 2. rk.: Sorte med hvide pletter visende hvid trappetegning. En helt hvid fjer i hver vinge er tilladt. Med alderen bliver de hvide pletter større og dermed mere dominerende
Dunfarve: Grå, hvidt mod skin tilladt.

A-Fejl: Manglende plettegning. Manglende vingebånd, meget hvidt i vinger og hale.
Fejl: For lys dunfarve, manglende V-form af pletter, for svagt markerede vingebånd